Podstrona: Współpraca z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Współpraca z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu

2023-01-19 , red.  Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Od lewej: M. Kwaśny, prof. B. Tchórzewska-Cieślak, prof. J. Sęp,

Politechnika Rzeszowska podpisała umowę o współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu. Ma ona na celu wykorzystanie możliwości i doświadczeń obu stron zmierzające do optymalnego współdziałania ośrodków nauki i biznesu m.in. w zakresie nowoczesnego projektowania i eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Sygnatariusze

Umowę podpisali prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp i prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mariusz Kwaśny. Za koordynację działań dotyczących współpracy będzie odpowiadać prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, kierownik Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Prof. J. Sęp podkreślił, że porozumienie jest doskonałym przykładem ciągle rozwijającej się współpracy Politechniki Rzeszowskiej z podmiotami gospodarczymi. „Mamy wiele przedsięwzięć, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi projektami. Dla uczelni jest to bardzo istotna współpraca, ponieważ będziemy mogli podzielić się naszym doświadczeniem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i ukierunkować je na potrzeby przedsiębiorstwa. Kilkunastu naukowców z Politechniki Rzeszowskiej zajmuje się prowadzeniem badań z tego obszaru, mają oni odpowiednią wiedzę z tego zakresu. Prowadzą badania naukowe, uczestniczą w konferencjach, publikują, co w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji może przynieść wiele korzyści” – powiedział prof. J. Sęp.

Założenia umowy

Politechnika Rzeszowska prowadzi zaawansowane prace badawczo-rozwojowe nad nowoczesnymi technologiami uzdatniania, gromadzenia i transportu wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu prowadzi działalność związaną z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków komunalnych. Strony będą współpracować m.in. w zakresie nowoczesnego projektowania i eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, opierając się na wspólnym podejmowaniu zadań w dziedzinie nauki o wodzie i ściekach. Nawiązanie współpracy pozwoli na wymianę doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem skutecznej realizacji procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, prowadzenia prac badawczych przez pracowników PWiK, studentów, doktorantów oraz pracowników naszej uczelni. Strony porozumienia będą organizować seminaria, wykłady, konferencje, szkolenia i inne formy kształcenia oraz inicjować prace naukowe i badawcze z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, aby podnieść poziom wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności praktycznych.

Prof. Barbara Tchórzewska-Cieślak podkreśliła, że współpraca ta będzie miała na celu komercjalizację opracowanych rozwiązań przez nadanie im cech odpowiadających potrzebom zainteresowanego przedsiębiorcy. Strony będą prowadzić prace nad rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi, które mogą znaleźć zastosowanie w obszarach zidentyfikowanych potrzeb, w zakresie niezbędnym do realizacji uzgodnionych prac. Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków od lat  współpracuje z przedsiębiorstwem w zakresie zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa dostawy wody. Podpisane porozumienie pozwoli na rozszerzenie współpracy oraz zastosowanie realizowanych w Katedrze badań w praktyce.

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie mogło korzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników uczelni, specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii uzdatniania, gromadzenia i transportu wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Chcemy stosować nowe rozwiązania i nowe możliwości, a gwarantuje to współpraca z naukowcami z Politechniki Rzeszowskiej. W wielu obszarach naszej działalności występują różne problemy, które wymagają szybkich rozwiązań, więc kooperacja z uczelnią jest niezbędna zarówno podczas codziennego funkcjonowania, jak i w ramach współpracy długofalowej, która pozwoli nam nadążać za nowoczesnością i obniżać koszty, tak aby nie obciążać zbytnio mieszkańców miasta” – podkreślał Mariusz Kwaśny, prezes Zarządu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu.

Umowa ma również na celu zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów Politechniki Rzeszowskiej i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności. Współpraca ta będzie realizowana m.in. przez: organizowanie i przeprowadzanie praktyk i staży studentów i doktorantów naszej uczelni, ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z PWiK w Przemyślu, organizowanie wyjazdów studyjnych i warsztatów.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję