Podstrona: Kategorie w górę – pozytywne wyniki ewaluacji dla PRz / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Kategorie w górę – pozytywne wyniki ewaluacji dla PRz

2023-01-24 , red.  Anna Worosz
kategoria: Nauka
Kategorie w górę – pozytywne wyniki ewaluacji dla PRz

Pozytywnym wynikiem dla naszej uczelni zakończył się proces odwoławczy dotyczący ewaluacji – 3 kategorie naukowe A i 10 kategorii naukowych B+. Na Politechnice Rzeszowskiej ocenianych było 13 dyscyplin naukowych. Obecnie uczelnia posiada pełnię uprawnień akademickich w aż 13 dyscyplinach naukowych w zakresie 3 dziedzin nauki, co nadaje Politechnice Rzeszowskiej status uniwersytetu.

Proces ewaluacji obejmował lata 2017–2021. Zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od przyznanych kategorii naukowych zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz kwota subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Warunkiem uzyskania takich uprawnień jest co najmniej kategoria B+ dla danej dyscypliny.

W wyniku ewaluacji w sierpniu 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Politechnice Rzeszowskiej kategorię naukową A w dyscyplinie: architektura i urbanistyka. Kategorię B+ otrzymały następujące dyscypliny naukowe: nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki o bezpieczeństwie; ekonomia i finanse; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria mechaniczna; inżynieria materiałowa; inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria chemiczna; informatyka techniczna i telekomunikacja. Dyscypliny naukowe: automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz matematyka otrzymały kategorię B.

Staranne i rzetelne przygotowanie procesu odwoławczego przez członków komisji poszczególnych dyscyplin zaowocowało znakomitymi wynikami. Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki dyscyplinom naukowym: inżynieria materiałowa oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka podniesiono kategorię z B+ na A, natomiast dyscyplinom naukowym: automatyka, elektronika i elektrotechnika i technologie kosmiczne oraz matematyka podniesiono kategorię z B na kategorię B+.

„To nasz wspólny sukces, nie tylko utrzymaliśmy pełnię uprawnień akademickich we wszystkich ewaluowanych dyscyplinach naukowych, ale uzyskaliśmy też nowe uprawnienia w aż sześciu dyscyplinach” – podkreślił rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik. „Jednym z naszych priorytetów jest nieustanny rozwój badań naukowych oraz ich komercjalizacja. Ciągle unowocześniamy naszą bazę laboratoryjną i aparaturową, chcąc stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju naukowego pracowników. Ostatnie lata upłynęły na intensywnej aktywności naukowej, a uzyskane wyniki to wspólny sukces Społeczności Akademickiej i potwierdzenie wysokiego poziomu prowadzonych badań. Dziękuję wszystkim za ogromne zaangażowanie, pasję i determinację w realizacji planów i badań naukowych. To dowodzi, że Politechnika Rzeszowska jest również liczącą się jednostką naukową  oddziałującą na otoczenie społeczno-gospodarcze w wielu dyscyplinach”.

„Składam serdeczne gratulacje wszystkim pracownikom badawczo-dydaktycznym, bo to ich osiągnięcia przyczyniły się do uzyskania tak wysokich ocen w procesie ewaluacji. Gratuluję również władzom poszczególnych dyscyplin naukowych, które włożyły wiele wysiłku w mobilizowanie środowiska naukowego” – powiedział prorektor ds. nauki dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz. „Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Biblioteki, Biura ds. Rozwoju Potencjału Naukowego i Ewaluacji, Biura Badań Naukowych, Centrum Transferu Technologii i Biura Rzecznika Patentowego za skrupulatne zebranie wszystkich danych nt. uzyskanych osiągnięć oraz informatykom z Katedry Informatyki i Automatyki za przygotowanie narzędzi, które umożliwiły nie tylko zautomatyzowanie procesów wysyłania ogromnej ilości danych do PBN i generowania wymaganych oświadczeń, ale przede wszystkim pozwoliły na analizę zebranych danych i ich optymalne wykorzystanie na potrzeby ewaluacji. Bardzo doceniam ogrom pracy pracowników Biblioteki włożony w sprawne przeprowadzenie procesu zbierania i weryfikacji oświadczeń. Należy też podkreślić profesjonalizm i pełne zaangażowanie we wszystkie aspekty podejmowanych działań dyrektor Biblioteki dr Moniki Zub”.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję